Workshop ‘leren leren’ voor leerlingen uit groep 8

WORKSHOPS VOOR GROEP 8 / BRUGKLAS 

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Een goede voorbereiding op de middelbare school is de workshop Leren Leren, speciaal voor leerlingen uit groep 8. Is uw kind reeds brugklasser of tweedeklasser en blijkt hij/zij moeite te hebben met het leren van de stof, het plannen, etc? Ook dan is de workshop leerzaam.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Door deelname aan deze workshop:

 • leert een kind geheugentechnieken aan
 • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
 • leert een kind de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
 • leert een kind informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
 • maakt een kind bewust van zijn/haar talenten

Wat komt er precies aan bod tijdens de workshop?

 • Een planning maken
 • Een planning uitvoeren
 • Doelen stellen
 • Een plan maken om het doel te behalen
 • Woordjes leren
 • Samenvatten
 • Mindmappen
 • Jezelf overhoren
 • Concentreren
 • Discipline om een doel te bereiken
 • Reflecteren op een toets
 • Een foutenanalyse maken van een toets
 • Reflecteren op eigen gedrag
 • Om hulp vragen
 • Successen te vieren
 • Erop te vertrouwen dat je het wel kan!

TRAINERS

De workshop wordt verzorgd door Vera Postmus en Marieke Gorter, ervaren trainsters van de Leren Leren methode.

OPZET VAN DE WORKSHOP

Deze workshop bestaat uit 3 sessies van 1,5 uur.

 1. In het eerste blok (sessie 1) leren kinderen om op zoek te gaan naar hun eigen leermotivatie en hoe zij haalbare doelen kunnen stellen. De kinderen leren hoe zij hun eigen talenten in kunnen zetten bij het leren en wat juist hun leervalkuilen zijn.
 2. In het tweede blok (sessie 2) leren kinderen hoe hun hersenen het beste informatie opnemen en onthouden en hoe ze de lesstof gemakkelijker kunnen onthouden. Verschillende leertechnieken krijgen de aandacht, waaronder de kleurmethode en mindmappen.
 3. In het laatste blok (sessie 3) leren de kinderen plannen, agendabeheer, het voorbereiden op en het maken van een toets.

Na afloop van de workshop zijn ouders van harte welkom om te horen wat hun kind allemaal heeft gedaan en geleerd.

Kosten
De kosten van de sessies gezamenlijk bedragen € 150,-. (incl. materialen, incl. BTW).

Data en tijden
De workshop bestaat uit 3 sessies op de woensdagen 19, 26 mei en 2 juni  2021. Je kunt kiezen uit twee tijden:

1) van 16.30 tot 18.00 uur

2) van 19.00 tot 20.30 uur

Lokatie
De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Bijles lokaal en op de lokatie van PLEK Huiswerkbegeleiding, Vaartweg 23G in Bussum.

Aantal deelnemers
De workshop gaat door bij minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

 

AANMELDEN

De workshop kan ook individueel of voor een hele klas op maat verzorgd worden, vraag naar de mogelijkheden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op!