Cursus rekenen en begrijpend lezen

Zit je kind momenteel in groep 7 of 8 en maak je je zorgen of hij of zij door de thuisscholing toch een aantal rekendrempels niet helemaal heeft opgepikt?

Of merk je dat begrijpend lezen nog steeds lastig is?

Plek Junior biedt het volgende aan:

Korte cursus rekenen

Korte cursus begrijpend lezen

Lees meer over de cursus

De cursus rekenen wordt voorafgegaan door een intake. In deze intake onderzoeken we op welke rekendrempels de leerling uitvalt of ondersteuning kan gebruiken. Valt je kind op meerder onderdelen uit, dan kan het voorkomen dat wij individuele bijles adviseren. Wij zullen je dan helpen met de doorverwijzing

De cursus begrijpend lezen bestaat uit 6 lessen waar we met leerlingen teksten gaan onderzoeken en ook oefenen met verschillende type teksten en vraagsoorten. Ons motto is dat begrijpend lezen alleen door veel te doen kan verbeteren.

Wij werken met kleine groepen. De leerlingen kunnen elkaar stimuleren, ondersteunen, inspireren en uitdagen. We benutten hier de positieve impact van een groep. Vlak voor de CITO kunnen we eerder  geleerde strategieën opfrissen.

We vinden het belangrijk dat de cursus zich vooral richt op de onderdelen die nog aandacht nodig hebben, niet oeverloos herhalen van onderdelen die de leerling al beheerst. De leerling krijgt zelfvertrouwen en leert zelfstandig te werken en kan daarmee weer in het tempo van de klas meedraaien.


Onze rekencursus is geschikt voor basisschoolleerlingen die:

  • Moeite hebben met het tempo van rekenen of begrijpend lezen in de klas.
  • Uitvallen op of moeite hebben met 1 of 2 rekendrempels (maten en meten, procenten, breuken, decimalen, complexe sommen).
  • Onzeker zijn over wat ze kunnen.
  • Baat hebben bij rustige en persoonlijke uitleg.
  • Trots willen zijn op wat ze kunnen.

De cursussen bestaan uit minimaal 6 contact momenten (60 minuten) en kunnen plaatsvinden op:

woensdagmiddag  

  • 12.30 – 13.30 (met een broodje)
  • 14.00 – 15.00

vrijdagmiddag

  • 15.30 – 16.30