Rekenen en begrijpend lezen

Zit je kind momenteel in groep 7 of 8 en maak je je zorgen of hij of zij toch een aantal rekendrempels niet helemaal heeft opgepikt? Of merk je dat begrijpend lezen nog steeds lastig is?

Interesse? U kunt zich aanmelden via Basisschool begeleiding of ons bellen/mailen voor meer informatie. 

Plek Junior biedt voor leerlingen van groep 7 en 8 het volgende aan:

BEGRIJPEND LEZEN

 • begrijpend lezen cursus (pakket 6 lessen)
  • spelen met tekst, onderzoeken, woordenschat
  • 3 lessen Close reading, en 3 lessen verschillende teksten
 • begrijpend lezen CITO training (pakket 4 lessen)
  • werken met de verschillende tekst soorten
   • begrijpend lees teksten
   • studieteksten
   • informatiebronnen
   • voorspelopgaven en gaten teksten

REKENEN

 • rekentraining algemeen (pakket 6 lessen) 
  • iedere dag een ander leerdoel,
  • 6 belangrijkste rekendrempels
 • cito rekentraining (minimale afname 3 lessen)
  • oefenen redactiesommen meervoudige verhaaltjes sommen
  • alle leerdoelen door elkaar

BEGRIJPEND LEZEN


In de cursus werken we met de close reading methode en onderzoeken we op verschillende manieren teksten, titels, onderwerpen en onbekende woorden.
In de CITO training gaan we in iedere les aan de slag met een andere tekstsoort.
Ons motto is dat begrijpend lezen alleen door veel te doen kan verbeteren.


REKENEN


Bij Plek werken we met kinderen die op sommige onderdelen wat extra ondersteuning nodig hebben.
We starten voorafgaand aan de cursus met een intake. Uit de intake volgt een uitgebreide analyse die inzicht geeft op welke onderdelen de leerling uitvalt.

De rekentraining behandelt iedere dag een ander rekenleerdoel. Daarnaast worden een aantal onderdelen iedere les herhaald.
In de 1e helft van het jaar werken we met de laatste blokken van het voorgaande jaar en lopen we mee met de eerste blokken van het huidige jaar.
In de 2e helft van het jaar herhalen we de eerste blokken van dat jaar en lopen mee met het tempo van de klas.

Een aantal weken voor de CITO’s starten de CITO trainingen. We oefenen complexe redactiesommen, oefenen alle leerdoelen door elkaar.
Voor groep 8 kunnen we een reken training verzorgen voor de Doorstroom toets.

Wij werken met kleine groepen. De leerlingen kunnen elkaar stimuleren, ondersteunen, inspireren en uitdagen. We benutten hier de positieve impact van een groep. 

Bij Plek Junior richten we ons vooral op het inzicht krijgen in en onder de knie krijgen van de verschillende reken strategieën. We bouwen tegelijkertijd aan zelfvertrouwen.


 • Moeite hebben met het tempo van rekenen of begrijpend lezen in de klas.
 • Uitvallen op of moeite hebben met 1 of 2 rekendrempels (maten en meten, procenten, breuken, decimalen, complexe sommen).
 • Onzeker zijn over wat ze kunnen.
 • Baat hebben bij rustige en persoonlijke uitleg.
 • Trots willen zijn op wat ze kunnen.
 • We bieden geen RT voor leerlingen met een grote achterstand aan.