Basisschoolbegeleiding

Zit je kind momenteel in groep 7 of 8 en maak je je zorgen of hij of zij door de thuisscholing toch een aantal rekendrempels niet helemaal heeft opgepikt? Of merk je dat de werkwoordspelling of de zinsontleding nog niet helemaal tussen de oren zit? Bij Plek Junior volg je in kleine groepjes korte cursussen. Dit kan een cursus zijn over 1 à 2 rekendrempels of een cursus zinsontleding en werkwoordspelling. We vinden het belangrijk dat de cursus zich vooral richt op de onderdelen die nog aandacht nodig hebben, niet oeverloos herhalen van onderdelen die de leerling al beheerst. De leerling krijgt zelfvertrouwen en leert zelfstandig te werken en kan daarmee weer in het tempo van de klas meedraaien. Wij werken met kleine groepen. De leerlingen kunnen elkaar stimuleren, ondersteunen, inspireren en uitdagen. We benutten hier de positieve impact van een groep. Vlak voor de CITO kunnen we eerder  geleerde strategieën opfrissen. Valt je kind op meerder onderdelen uit, dan kan het voorkomen dat wij individuele bijles adviseren. Wij zullen je dan helpen met de doorverwijzing.
Onze begeleiding is geschikt voor basisschoolleerlingen die:
 • Moeite hebben met het tempo van rekenen in de klas.
 • Uitvallen op of moeite hebben met 1 of 2 rekendrempels (maten en meten, procenten, breuken, decimalen, complexe sommen).
 • Moeite hebben met werkwoordspelling en/of zinsontleding.
 • Onzeker zijn over wat ze kunnen.
 • Baat hebben bij rustige en persoonlijke uitleg.
 • Trots willen zijn op wat ze kunnen.
De cursussen bestaan uit minimaal 6 contact momenten (60 minuten) en kunnen plaatsvinden op :
 • maandagmiddag
 • 15.30 – 16.30
 • woensdagmiddag  
 • 12.30 – 13.30 (met een broodje)
 • 14.00 – 15.00
 • vrijdagmiddag
 • 15.30 – 16.30