Bijles rekenen

Plek Junior verzorgd bijlessen voor kinderen van groep 7 en 8 op gebied van rekenen.

Deze bijles kan vooraf worden gegaan door een intake. Deze intake geeft een duidelijk beeld van het niveau van de leerling.

Bijlessen worden zowel individueel als in een groepje met meerdere leerlingen van hetzelfde niveau gegeven. Tijdens de lessen behandelen we een breed scala aan sommen. De sommen worden op somniveau uitgelegd en verdieping aangebracht.
De nadruk ligt op automatiseren, redactiesommen en het begrijpend lezen daarvan.

Deze extra ondersteuning kan ook worden ingezet voor pre-teaching. Dit betekent dat de leerling alvast uitleg krijgt over de leerstof die in de klas wordt aangeboden.

We werken bij pre-teaching zoveel mogelijk met de methode van de school zelf, om zo een goede aansluiting op de lessen in de klas de behouden.