Bijles rekenen

Plek Junior verzorgd bijlessen voor kinderen van groep 7 en 8 op gebied van rekenen.

Deze extra ondersteuning kan bijvoorbeeld worden ingezet voor pre-teaching. Dit betekent dat de leerling alvast uitleg krijgt over de leerstof die in de klas wordt aangeboden.

We werken hierbij zoveel mogelijk met de methode van de school zelf, om zo een goede aansluiting op de lessen in de klas de behouden.

Een andere vorm van ondersteuning kan zijn dat er iedere les een breed scala aan sommen wordt behandeld. De nadruk ligt op redactiesommen en het begrijpend lezen daarvan.