De cursussen

De korte cursussen bij Plek Junior zijn bedoeld ter ondersteuning van de lessen van de eigen leerkracht. Door het tempo van de lessen, de grote groepen en soms grote verschillen binnen de groep kan het lastig zijn voor de leerkracht iedereen de benodigde differentiatie aan te bieden. Vooral als het kwartje na de 1e keer niet valt. Niet iedere school heeft de mogelijkheid een extra leerkracht in te huren om aanvullend uitleg te geven. Plek Junior biedt deze mogelijkheid.

Rekenen

Bij het rekenonderwijs van groep 7 en 8 staan een aantal onderdelen centraal. Daar hebben wij binnen Plek Junior modules voor ontwikkeld. Een cursus bestaat (indien nodig) uit de module automatisering en daarnaast maximaal 2 andere modules.

  • Automatiseren/getalbegrip
  • Redactiesommen
  • Grote getallen optellen en aftrekken
  • Delen en vermenigvuldigen
  • Meten en tijd
  • Breuken procenten en decimalen

Begrijpend lezen

Bij Plek Junior bieden we een korte cursus werken met tekst aan. Hier maken we gebruik van close reading, gecombineerd met verschillende soorten losse teksten.

Werkwoordspelling/zinsontleding

Werkwoordspelling en zinsontleding wordt ook op de middelbare school nog regelmatig getoetst. Belangrijk dus!
Met de informatie uit de intake stellen we een programma op voor het inoefenen van de spelling, herhalen van de regels, inoefenen van ezelsbruggetjes en oefenen zowel online als op papier.