Nieuws

MILS onderzoek leerstrategie

Op PLEK kunnen leerlingen getest worden via een MILS methode. Dit is een geweldige methode waarmee onder andere  in kaart wordt gebracht of de leerling het beste via woord, visueel of auditief  leert. Daarnaast testen we of de leerling graag leert door samenwerking met anderen en hoe vaak de leerling beweging nodig heeft tijdens het leren.

Als we eenmaal weten hoe een leerling het beste leert, dan kunnen we ze gericht helpen op PLEK om op de effectiefste manier stof op te nemen.

Begeleiding leerlingen basisschool     

PLEK is dit schooljaar ook gestart met bijlessen en cito-training voor leerlingen van de basisschool. Deze bijlessen en cito-training worden door ervaren docenten gegeven.